What'se nya

Använd datadriven kommunikation för att nå högre konvertering

Blogginlägg Publicerad   21 november 2017

När företag vill öka sin försäljning och få en högre konvertering börjar de oftast med att titta på hur webbsajten är uppbyggd. Det är en bra utgångspunkt att säkra kundupplevelsen genom en enkel köpprocess som innebär få klick till avslut. Men egentligen är detta bara slutet på processen, så var börjar den egentligen?

Företag har svårt att fånga kundens hela resa. Ofta arbetar man med ett ”inifrån – ut tänk” och tittar på kundinteraktionen från företagets perspektiv. Men kunden har sällan samma agenda som företaget, så låt oss vända på det. Vad ser kunden? Alldeles för ofta upplever de ett företag som skickar ut flera olika budskap som uppmanar dom att göra saker och som ibland kan vara motsägelsefulla, vilket snarare leder till förvirring än konvertering.

De senaste åren har det varit mycket fokus på kundupplevelse och lojalitet. Även dessa strategier är viktiga att ta fram och arbeta med – men hur vet du att ni har lyckats? Vanliga mätetal är längre kundlivslängd, högre intäkter och fler varumärkesambassadörer men självklart hör även konvertering hemma här.

Här är tre tips för att nå en högre konverteringsgrad:

• Kartlägg kundresan så att du får tydlig bild över köpprocessen och hur ni idag kommunicerar med era kunder. Inte bara den direkta kommunikation som sänds ut utan se över alla interaktionspunkter, i alla kanaler där kunden kommer i kontakt med företaget.

• Ta fram en kommunikations- och kanalstrategi. Sätt därefter en tydlig plan för hur all kommunikation ska synkas så att budskapen förstärker varandra i alla olika kanaler. Detta gäller allt från e-post, sms, sajten, sociala medier, retargeting, TV-reklam och annonser till hur kunden bemöts av sälj- och servicepersonal. Får kunden ett e-postutskick och klickar på en länk bör landningssidan på sajten återspegla budskapet och om kunden därefter tar kontakt med kundservice bör även de kunna förmedla samma budskap.

• Arbeta med datadriven kommunikation för att konvertera snabbare. Analysera för att hitta kundsegment, ta fram content som riktar sig till dessa segment och formatanpassa så att budskapet håller i alla kanaler. Se över hur innehållet i kommunikationen tas emot av de olika segment, titta både på hårda värden såsom öppning och klick men genomför också effektmätningar för att få fram mjuka värden. Använd informationen för att hitta ytterligare segment och vidareutveckla content. Fortsätt att testa och utvärdera för att optimera över tid.

Detta är några punkter som du själv, redan nu kan börja med att se över. Om du vill veta mer om hur vi på Recoordinate kan hjälpa dig att arbeta mer datadrivet och konvertera bättre, besök vår hemsida eller kontakta oss på info@recoordinate.com.

Mou Sheikh
Senior Marketing Consultant

Fyll i för uppdateringar:

tidigare inlägg:

4 simple hacks to boost sales with marketing automation

Mot kundupplevelser i världsklass

B2E is not just a trend anymore

THESE ARE THE TOP 3 CMO CHALLENGES TO BECOME A CUSTOMER CENTRIC ORGANIZATION

Robots not included: 3 simple ways to make your marketing automation technology (stay) relevant in the advanced digital age

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, vilket du accepterar genom att fortsätta använda webbplatsen