What'se nya

Recoordinate rullar in i Norge

Nyheter Publicerad   13 april 2016

Recoordinate bilades år 2010 och är ett konsultbolag som hjälper sälj-och marknadsorganisationer med organisationsutveckling, processer och teknik. Bolaget har framgångsrikt vuxit från år till år och under 2015 ökade omsättning med 60 % samtidigt som personalstyrkan stärktes med 50 %.

Det finns en stor efterfrågan på tjänster inom Marketing Automation, analys av kunddata och att generellt utveckla människor, processer och teknik för sälj- och marknadsorganisationer. För att möta upp efterfrågan fortsätter vi på Recoordinate att växa med både nyrekryteringar, geografisk expansion och förvärv.

En viktig del i vår expansion är att vi nu startar upp ett Recoordinate-kontor i Norge. Detta sker genom ett förvärv av Pitney Bowes tjänsteorganisation i Oslo som består av 5 medarbetare samt dess existerande kundrelationer på tjänstesidan. Genom affären kan vi nu erbjuda våra tjänster också på den Norska marknaden samtidigt som vi får in en djupare teknisk kompetens som förstärker vårt erbjudande ytterligare.

Det är inte bara genom nyetablering som vi expanderar utan vi vill även anställa fler personer. ”Marknaden för våra tjänster växer och under det senaste året har vi både byggt upp nya kundrelationer och fördjupat de redan existerande. Nyetableringen i Norge ligger för oss helt rätt i tid och är en del av vår långsiktiga plan för Recoordinate. Det är en bra affär för våra kunder där de nu får tillgång till ett bredare tjänsteutbud och också lokala resurser. Vi har fler spännande projekt på gång och det betyder också att vi behöver nyrekrytera och ytterligare växa organiskt.” säger Axel Rinaldo, VD Recoordinate.

Recoordinate är ett Management Consulting bolag som hjälper företag att digitalt transformera sin marknadsföring och kundupplevelse. Genom detta blir de mer effektiva i sin digitala marknadsföring, förbättrar effekten av sina marknadsaktiviteter samtidigt som kundens upplevelse av bolagets tjänster förbättras.

Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller kontakta oss på info@recoordinate.com

Fyll i för uppdateringar:

tidigare inlägg:

How Adecco group went from Zero to Hero within their marketing automation

4 simple hacks to boost sales with marketing automation

Mot kundupplevelser i världsklass

B2E is not just a trend anymore

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, vilket du accepterar genom att fortsätta använda webbplatsen