VAD VI GÖR

Vi hittar nålen i höstacken, drömmer stort och utvecklar fantastiska kundupplevelser. Vi hjälper till att skapa konkurrensfördelar genom att sätta kunden i fokus och leverera nästa generations kundupplevelse.

Vi är specialiserade på att utveckla och effektivisera organisationer, processer och system för att stödja marknadsföring, försäljning och kundservice.

Vi bryter ner silos och skapar korsfunktionella team, så att våra kunder kan säkra sin tillväxt och lönsamhet genom att utveckla nästa generations datadrivna kundupplevelser.

Agile & CX Transformation

Att bli ”Customer Obsessed” och förbättra kundupplevelsen har blivit en av de mest kritiska komponenterna i ett företags strategi, men att enbart skriva in det i den strategiska planen ändrar ingenting i verkligheten.

Företag kommer bli tvungna att engagera hela sin organisation då kundupplevelsen ska transformeras.

För att verkligen lyckas med en sådan transformation krävs det att organisationen genomgår kulturella förändringar, samt strukturerar om sin verksamhet både operativt och finansiellt.

Företag som genomgått en strukturerad transformation upplever:

8

Kunder som använder mer än en kanal är 8 gånger mer värda än de som enbart använder sig av en kanal

2.9

Genom en sömlös upplevelse lyckas företag få upp till 2,9 gånger fler besök till sina digitala platser

3.2

Kunder som använder sig av flera kanaler genererar upp till 3,2 gånger högre intäkter än de som enbart handlar i en kanal

87 %

Med väl definierade kundresor kan företag nå ut till 87% av potentiella kunder redan när de söker på nätet

Utifrån och in

En bra utgångspunkt för en Customer Experience (CX)-transformation är att införa metoder för att arbeta med kundresor och se till att allt som ditt företag gör utgår från kundens synvinkel. Vi kan hjälpa dig ta detta till nästa nivå.

Ändra sättet att styra på

Vi har lång erfarenhet av hur sälj- och marknadsorganisationer styrs och regleras. Genom att implementera CX-mätpunkter i styrningen kan du koppla både individers, gruppers och försäljningsmål till kundupplevelsen.

Agilt arbetssätt

Vi hjälper dig eliminera organisatoriska hinder genom att sätta upp tvärfunktionella och multi-kompetenta agila team, vilka kan leverera en komplett kundupplevelse från början till slut.

Omfamna nya digitala möjligheter

Kunderna lever i en digital, och framförallt, mobil värld. Det är där du måste interagera smartare. Investera i kapacitet för data, analyser, automation och personifiering – vi hjälper dig!

Creative Concepts & Dialogue

Företag tar nu steget från att hantera enskilda kundkontaktpunkter till att managera hela kundresor.

Vi hjälper dig att observera, forma och utföra datadrivna kundresor baserat på kundanalys, kundbeteende och sammanhang.

Våra designers utformar kundresor och tar fram kreativa koncept, program och content som främjar starka och varaktiga kundrelationer.

Typiska affärsvärden som företag har sett när de arbetat mer strukturerat med Creative Concepts & Dialogue:

61 %

känner mer för ett företag som levererar anpassat content

70 %

av köpupplevelsen baseras på hur kunden känner att hen blir behandlad

86 %

är beredda att betala mer för en bättre kundupplevelse

1 %

känner att leverantörer ständigt möter upp deras förväntningar

Design av resan

Vi identifierar nya kundresor baserat på observationer och intervjuer. Därefter modifierar och utvecklar vi kundresornas design ytterligare genom att utgå ifrån hur kunden faktiskt interagerar med ditt företag.

Kreativa Koncept

Våra relations- och marknadsstrateger utvecklar kreativa koncept och program för att stötta kundresan och säkerställa relevant content som är i linje med kundresan.

Content Marketing

Vi bygger content-strategier för våra kunder baserat på utvecklat eller återanvänt innehåll. Utifrån kundens persona, kundresa eller sammanhang levererar vi
rätt content vid rätt tidpunkt för att driva kundförvärv, tvärförsäljning och för att behålla existerande kunder.

Copy och Design

Våra designers och content-experter hjälper dig att utforma och utveckla content som inte bara lyckas med konvertering utan som också är väl anpassad till varje steg i kundresan.

Marketing Technology

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och vi har idag möjlighet att stötta kundresor och kundkommunikation både i egna, köpta och förtjänande media.

Vi är specialister på implementering av systemlösningar för Marketing Automation, datahantering, sociala medier och Content Marketing.

Efter en implementering ser vi till att företaget verkligen får ut det maximala värdet och kan leverera förväntad kundupplevelse.

Typiska affärsvärden som företag har sett när de arbetat mer strukturerat med Marketing Technology:

70 %

använder idag en Marketing Automation-plattform eller håller på att implementera en

43 %

anser att sociala medier är en av deras mest effektiva strategi men 49% kallar det även för den svåraste

68 %

tror att en DMP är nyckeln till framtidens programmatiska marknadsföring

78 %

tror att anpassat content är marknadsföringens framtid

Marketing Automation & Kampanjhantering

Ta steget från stora ”one size fits all-kampanjer” till ”Next Best Activity” i både inkommande och utgående kommunikationskanaler. Vårt team kan hjälpa dig knyta ihop kunddata, kunskap och teknik för att erbjuda unika kampanjer i rätt kanal, vid rätt tidpunkt samt baserat på kundernas preferenser.

Sociala medier marknadsföring & kontroll

Identifiera i vilka kanaler dina kunder är aktiva och bygg upp en relation med hjälp av relevant content. Vi hjälper dig utveckla en strategi för sociala medier, hantera olika sociala medier-plattformar, få en förbättrad varumärkesnärvaro samt attrahera nya kunder.

DMP, Display & Programmatic

Använd ett flertal datakällor och hitta tvillingar till kunderna som presterar bäst. Skapa annonser och personifiera kommunikationen i samtliga kanaler, arbeta med retargeting. Landskapet för digital annonsering kan vara förvirrande men vi hjälper dig driva framgångsrika kampanjer.

Content Marketing & Styrning

Fokusera på det två första stegen i kundens köpprocess. Öka medvetenheten kring ditt företags lösningar och utbilda konsumenterna om produkter som de tidigare aldrig har övervägt att köpa. Vi hjälper dig skapa, hantera och optimera ditt content i alla delar av köpprocessen för att driva lönsamma kundaktiviteter.

Customer Insight

I tider med ökande volymer av data och komplexitet blir det nödvändigt att fånga upp alla potentiella möjligheter som uppstår.

Vårt team har god erfarenhet av att hjälpa företag med att extrahera och visualisera kundinsikter utifrån data och på så sätt hjälpa företag att bli mer lönsamma.

Typiska affärsvärden som företag har sett när de arbetat mer strukturerat med Customer Insight:

80 %

av totala omsättningen kommer från 20 % av dina kunder

50 %

av alla marknadsinvesteringar ger ingen effekt

67 %

av företag som på årsbasis har en tillväxt på över 15 % har en insiktsdriven agenda

75 %

avregistrerar sig från mailutskick på grund av irrelevant meddelanden

Data Mining

Utnyttjar du ditt datas fulla potential? Får du svar på allt som är möjligt och nödvändigt för att utveckla och optimera din verksamhet? Vi kan hjälpa dig säkra detta med hjälp av avancerad statistiskmodellering och molntjänster.

Datastruktur

Arbetsinsatsen är vanligtvis uppdelad på 80 % förberedande uppgifter och 20 % ren analys. Nyckeln till framgång för kundinsikter är därför att använda tillgänglig och strukturerad data som är tillförlitlig. Vårt team har god erfarenhet av modellering och dataintegration och kan hjälpa dig att få data agerbart.

Kund Profilering

För att förstå kunderna och deras behov är det nödvändigt att profilera och spåra all information som finns tillgänglig om dem. Vi hjälper dig ta fram segmenteringsmodeller, djupa strukturanalyser av din kundbas, ”dashboards” och använda avancerade prognosmodeller för att hitta indikatorer för att maximera responsen av kampanjer.

Nyckeltal och resultatmätning

Det är viktigt att mäta prestation både på marknadsaktiviteter och på kundvärdet. Genom att använda kund- och beteendedata kan vi säkra att dina marknadsaktiviteter blir korrekt mätta samt att du har ett utformat KPI-ramverk som kan mäta kundresultat på både lång och kort sikt.

Marketing Operations

Marknadsföringen upplever en enormt snabb utveckling. Fler kanaler innebär fler möjligheter till interaktiva upplevelser, kortare tid till marknaden och förändrade kundbeteenden.

Trots denna snabba utvecklingen ökar kraven på att marknadsföringen ska kunna kopplas till både försäljning och kundvärde genom uppföljning och rapportering.

För att hantera utmaningarna och försäkra sig om en bra kundupplevelse, en bra lönsamhet och ett system som säkrar kontroll och kvalitet, använder många företag marknadsplattformar för Marketing Resursers Management (MRM) och Digital Asset Management (DAM).

Företag som arbetar strukturerat med Marketing Operations upplever:

72 %

får en ökad kontroll och säkrad kvalitet när alla digitala tillgångar hanteras i en lösning

80 %

uppnår en förbättrad rapportering genom att samla all relevant data i ett gemensamt gränssnitt

65 %

effektivare processer när man använder agila processer för alla Marketing Operation aktiviteter

60 %

sänker sina externa kostnader för produktion genom att göra mer internt och använda Marketing Operations verktyg

Budgetering och planering

Gör det möjligt att få en översikt av alla marknadsplaner, aktivitetskalendrar och budgetark. Det säkerställer transparens, samordning och i slutändan snabbare beslut. Vårt team har stor erfarenhet av att skapa ”dashboards” för översikt och transparens av planer, budgetar och rapportering.

Hantera dina digitala tillgångar

Digitaliseringen går snabbt framåt och den senaste tekniken blir snabbt gammal. Därför är det viktigt att investera i en dynamisk DAM-lösning och dynamiska processer. Vi hjälper dig både att ta fram en strategi för hantering av dina digitala tillgångar, samt implementera en systemlösning som gör att du får bättre kontroll och säkrad kvalitet över dina digitala tillgångar.

Kampanjanalys och rapportering

Vilken effekt ger dina kampanjer? Vi hjälper dig att ta fram relevanta mål och ramverk för att möjliggöra en effektiv uppföljning och analys av dina kampanjer.

Arbetsprocesser

Löper dina aktiviteter i linje med planer och budget? Vi kan hjälpa dig att skapa processer som möjliggör en snabb och effektiv uppföljning av realtidsaktiviteter med stöd av ett gränssnitt som anpassar dina aktiviteter med dina kreativa team.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, vilket du accepterar genom att fortsätta använda webbplatsen